top of page
Zgodnie z § 5 TMG:
Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym, inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. To są wcześniej

przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie otrzymać informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, a w określonych okolicznościach masz także prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i strony trzecie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfowania nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i możliwości sprzeciwu znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe​

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe.Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Teraźniejszość

Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Mobile-Alten- und Pflege GmbH Frank Weyhofen

Wernera Hellwega 515

44894 Bochum

Telefon: 0234926930

E-mail: f.weyhofen@gmx.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Cofnięcie zgody na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do momentu odwołania, pozostaje nienaruszone.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i przeciw

Reklama bezpośrednia (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeżeli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe zostaną

później nie są już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 4/9 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych.Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usunięcia W tym celu i do Jeżeli mają Państwo dalsze pytania dotyczące danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale chcesz je wykorzystać do realizacji swoich danych osobowych,

Jeżeli potrzebujesz obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.Jeśli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę uderzył między Twoje i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza 5 / 9 jeniem ich przechowywania - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub  ;osoba prawna lub przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej 

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie wykluczał

oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia wybranych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług.Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy Twojego zachowania podczas surfowania), są one przechowywane w

traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Bez Twojej zgody nie przekażemy tych danych, dlatego dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać.

Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed wycofaniem zgody.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszych prawnie uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdyż mamy prawnie uzasadniony interes

masz interes w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań. Dane, które przesyłasz do nas w ramach zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych  (np. B. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie 

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz postów anonimowo, o wybranej przez Ciebie nazwie użytkownika.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub usunięcia komentarzy ze względów prawnych (np. obraźliwych komentarzy).

Podstawa prawna

Zapis komentarzy odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

4. Biuletyny

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Żadne dalsze dane nie są zbierane lub zbierane są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera, na przykład poprzez link „wypisz się” znajdujący się w newsletterze. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już dokonanych operacji przetwarzania danych. Dane, które u nas przepisałeś w celu zapisania się do newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu ich otrzymania

Wypisanie się z newslettera zostaje zapisane i usunięte po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Ten

Informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.Operator tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło:

https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html8

bottom of page