top of page

odcisk


 

Zgodnie z § 5 TMG

Opieka dzienna Rombacher Tor GmbH

Schronisko Rombacher 10

44795 Bochum

MAK Pflege GmbH 
Wernera Hellwega 515
44894 Bochum

Reprezentowany przez: 
Franka Weyhofena

Kontakt: 
Telefon: 0234-926930
E-mail: mak-tagespflege@gmx.de

Wpis do rejestru: 
Rejestracja w rejestrze handlowym.
Sąd rejestrowy: Bochum
Numer rejestracyjny: HRB4657

Odpowiedzialny organ podąża za nami! Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń pod numer 0234-926930

Zgodnie z § 5 TMG

Opieka dzienna w Rosenberg

Rosenbergstrasse 5

44805 Bochum

Reprezentowany przez: 

Kontakt: Diana Koberg

Telefon:0234 92564815
E-mail:koberg@mak-pflege.de

Odpowiedzialny organ podąża za nami! Przez zapytanie0234 92564815

Zgodnie z § 5 TMG

Opieka dzienna Bochum

Dorstenerstr. 209

44809 Bochum

Reprezentowane przez:

Kontakt: Diana Koberg

Telefon:0234-90418268
E-mail:koberg@mak-pflege.de

Odpowiedzialny organ podąża za nami! Przez zapytanie0234-90418268

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:
Franka Weyhofena i Diany Koberg
Wernera Hellwega 515
44894 Bochum

Zastrzeżenie: 

Odpowiedzialność za treść

Treści zawarte na naszych stronach zostały stworzone z dużą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest poprawna, kompletna i aktualna. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Jednakże zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o odpowiednich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

W naszej ofercie znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator stron. W momencie linkowania strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie łączenia nie było widać nielegalnych treści. Jednakże stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, jest nieuzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeżeli treści znajdujące się na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie nas. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres czy adresy e-mail), dzieje się to zawsze, w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. 
Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym kategorycznie zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.


Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych o Tobie danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

Google AdSense

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Adsense, usługi reklamy internetowej udostępnianej przez firmę Google Inc., USA („Google”). Google Adsense wykorzystuje tak zwane „pliki cookie” (pliki tekstowe), które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Google Adsense wykorzystuje również tak zwane „sygnały nawigacyjne” (małe niewidoczne grafiki) do gromadzenia informacji. Za pomocą sygnału nawigacyjnego można rejestrować i gromadzić proste działania, takie jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez plik cookie i/lub sygnalizator sieciowy na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny pod kątem reklam, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i reklam dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na Twoim dysku twardym i wyświetlaniu sygnałów nawigacyjnych, wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki (w przeglądarce MS Internet Explorer w sekcji „Dodatki > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia”; w przeglądarce Firefox w sekcji „Dodatki > Ustawienia > Ochrona danych > Pliki cookie”); Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych o Tobie danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

bottom of page